image
image

RSS Kerlip Bintang

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RSS Bintang Mamat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RSS Alang Kumitir

  • SERAT PARAMA CIPTA December 26, 2018
    SERAT PARAMA CIPTA Tegessipun:  kaluwihanning cipta. Nerangngaken sulangnging kawruh tumrap prakawis wontennipun: cipta, rasa tuwin suksma. Punapa déné medharraken gegebengngannipun pandhita ing jaman kina, inggih punika kawruh panunggal kasampurnanning ngagesang. 1e. DRUK SOLO BOEKHANDEL M. TANOJO 1923 Kasalin saking aksara Jawa Ing aksara latin dening : Mas Kumitir Sidoarjo, 1 Desember 2018 @@@  Isinnipun Serat […]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RSS Ita Fera

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RSS Pralangga Journey

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------