image
image

RSS Kerlip Bintang

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RSS Bintang Mamat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RSS Alang Kumitir

  • NGILMU ka-ALLAH-an June 9, 2018
    NGILMU ka-ALLAH-an Anggelaraken kawruh makrifat dhateng Pangéran, pangarangipun awawaton kitab suci Kuran katandhing kaliyan iktidad sanésipun kadosta : Kristen téyosapi, ngilmu klenik tuwin sanés-sanésipun, dados serat punika ugi anggelaraken panganggep : tri murti menggah ing agami Kristen manunggal menggahing téyosopi, makaten ugi kekeraning para guru ngilmu klenik, sadaya wau katandhing kaliyan mét Islam. ingkang ngarang […]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RSS Ita Fera

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RSS Pralangga Journey

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------