image
image

RSS Kerlip Bintang

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RSS Bintang Mamat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RSS Alang Kumitir

  • SERAT ISLAM KAWICAKSANAN April 16, 2018
    SERAT ISLAM KAWICAKSANAN Amarahaken gégéyongngan ingkang premati, panyakupipun saking kawicaksanan adadalan kawaskithan dumugi ing kasampurnan karanganipun : PRAWIRA ATMAJA Ing Surakarta Warsa cinondra sangkara Nengnging Rasa Ngésthi Jati (1860) Cap-capan ingkang kapisan 1930 BOEKHANDEL “KALIMASADA” SOLO Kasalin saking aksara Jawa Ing aksara latin dening : Mas Kumitir Sidoarjo,  23  Januari 2018 @@@ [5]BUBUKA Wahyaning wawarahipun […]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RSS Ita Fera

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RSS Pralangga Journey

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------