image
image

RSS Kerlip Bintang

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RSS Bintang Mamat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RSS Alang Kumitir

  • SERAT WANITA USADA November 14, 2018
    SERAT WANITA USADA Kaimpun déning Dwi Djanma Ingkang ngedalaken Toko boekoe MAHA DEWA Ing Ngajogjakarta Hadiningrat 1940 Kasalin dening : Mas Kumitir Sidoarjo, 24 Agustus 2018 @@@ Serat wanita usada, punika petikan saking Primbon Jawi, ngewrat jejampining wanita murih kinasihan ing priya, tuwin jejampinipun tiyang ingkang kepéngin kagungngan putra, punapa déné tiyang nggarbini lan sasampuning […]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RSS Ita Fera

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RSS Pralangga Journey

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------