image
image

RSS Kerlip Bintang

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RSS Bintang Mamat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RSS Alang Kumitir

  • SERAT PRALAYA JATI September 21, 2018
    SERAT PRALAYA JATI Pipiridan saking wasiyating para wali, ngewrat wewejangnganning kawruh ingkang saklangkung melokĀ  tanpa warana, gegebengngannipun bongsa Jawi ingkang agami Islam winastan: ilmu kasampurnan. Impunnannipun ingkang sinandi ing praja dalem Ngayugyakartha Adiningngrat 1939 Kasalin saking aksara Jawa Ing aksara latin dening : Mas Kumitir Sidoarjo, 1 September 2018 @@@ [3]Bebuka Kula nuwun saking kayakinnan […]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RSS Ita Fera

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RSS Pralangga Journey

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------