image
image

RSS Kerlip Bintang

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RSS Bintang Mamat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RSS Alang Kumitir

  • SERAT PONCADRIYA July 18, 2017
    SERAT PONCADRIYA PUNIKA SERAT PONCADRIYA Kekarangan sangking kitab pinangkané Mawi sekar ¤¤¤¤ Kacapaken dhateng kantor pangecapanipun Tuwan Ghé, Shé, Té, Pandhorép Ing nagari Samarang, Taun 1872 Kasalin saking aksara Jawa Ing aksara latin dening : Mas Kumitir Sidoarjo, 20 April 2017 @@@ PUPUH I H A R T A T I Jam sadasa énjing ari […]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RSS Ita Fera

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RSS Pralangga Journey

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------